TooZaa

Оршин суугч, СӨХ-ийн цахим харилцааны нэгдсэн систем

Мэдээ, Мэдээлэл

TOOZAA СИСТЕМИЙН МОДУЛИУД

Ухаалаг утас апп
Санхүүгийн модуль
СӨХ модуль
Судалгааны модуль

TooZaa

Оршин сууагч болон СӨХ-ийн цахим харилцаа.